Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Προδοσίες Εαυτών

Πολιτισμοί είναι λιγότερο καινοτόμοι και εμφανίζουν πολύ αυστηρή ιεραρχική κοινωνική δομή. 
Για να είναι κάποιος μέλος αυτών των πολιτισμών θα πρέπει να παραχωρήσει - έστω και νοητά - ένα μέρος της προσωπικής του ταυτότητας. 

Το σπάσιμο των δεσμών με το αναχρονιστικό στοιχείο, η εσωτερική προσωπική αναζήτηση και εξέγερση, καθώς και η προσπάθεια να περάσουν οι άνθρωποι τις απόψεις τους θα αποτελέσει λυτρωτικό στοιχειό για αυτούς τους πολιτισμούς. 

Βαδίζουμε σε δύσκολο δρόμο.
Βαδίζουμε εμείς ή εμείς που εαυτών προδώσαμε;