Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

η έννοια της ετεροτοπίας στη φωτογραφία..

Αναφερόμαστε σε τόπους και τούτοι οι τόποι είναι, στην οριακή τους διαφοροποίηση, τα ίδια τα σώματα των ατόμων της κοινωνίας.(βαδίζουμε σε δύσκολο δρόμο, πάμε καλά.)