Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

12/4

Η διαπροσωπικότητα της σχέσης μας, απεικονίζοντας το να είσαι αυτό που είσαι και φαίνεσαι απέναντί μου, εξιτάρει τη φωτογραφική μου αντίληψη και τη χαοτική αρμονία του εικονικογεωμετρικού μου περιβάλοντος.

Αφιερωμένο σε σενα που φαίνεσαι στο είναι μου.