Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Φίλε μου!

Η ευτυχία που πηγάζει από το Έγκλημα μοίαζει με κεραυνό, που με το απατηλό του φως λαμπρύνει για μια στιγμή την ατμόσφαιρα, για να σπρώξει γρηγορότερα στην άβυσσο του θανάτου τον δυστυχή που θαμπώθηκε από τη λάμψη του.