Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Αν ποτέ γεννηθώ ξανά,
θα θελα να γεννηθώ σε κάτι που ταξιδεύει στο χρόνο.
Να καταρρίψω την έννοια του "κακού timing" και τη θεωρία του Ευριπίδη
πως ο άνθρωπος είναι ένα απλό παιχνίδι της τύχης.
Αν ποτέ, γεννηθώ ξανά.