Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

η έννοια της ετεροτοπίας στη φωτογραφία..

Αναφερόμαστε σε τόπους και τούτοι οι τόποι είναι, στην οριακή τους διαφοροποίηση, τα ίδια τα σώματα των ατόμων της κοινωνίας.(βαδίζουμε σε δύσκολο δρόμο, πάμε καλά.)

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Φίλε μου!

Η ευτυχία που πηγάζει από το Έγκλημα μοίαζει με κεραυνό, που με το απατηλό του φως λαμπρύνει για μια στιγμή την ατμόσφαιρα, για να σπρώξει γρηγορότερα στην άβυσσο του θανάτου τον δυστυχή που θαμπώθηκε από τη λάμψη του.